OVK-ventilationskontroll-kontor-takfläkt

Franska Buktens åtgärder med anledning av covid-19

Du kan känna dig trygg när du bokar en OVK-besiktning genom oss även under perioden av covid-19, eller infektionssjukdomen coronavirus. Vi som arbetar som besiktningsmän på Franska Bukten arbetar endast under förutsättning att vi är helt friska. Vidare vidtar vi även även extra åtgärder för att ingen smittspridning ska förekomma när vi utför arbeten inom OVK eller energideklaration.

I kontakt med våra beställare är vi noga med att informera om våra dagliga avstämningar samt förebyggande rutiner som våra medarbetare agerar enligt i det dagliga arbetet. Vi ger en tydlig information till våra beställare om våra rutiner så att alla skall känna sig trygga.

Våra framtagna skyddsåtgärder med anledning av covid-19

För att förebygga smittspridning av covid-19 har vi tagit fram skyddsåtgärder som alla i företaget ska följa, i synnerhet vid arbeten i lägenheter.

Har du frågor eller funderingar kring detta är du välkommen att kontakta oss.

Vad innebär OVK och varför är det viktigt att kontrollera ventilerna?

OVK står för Obligatorisk Ventilations Kontroll, och som namnet antyder är den både lagstadgad och obligatorisk. Denna lag grundades under tidigt 1990-tal och är ett resultat av att man under föregående decennier uppmärksammat en sämre inomhusmiljö i många offentliga lokaler och flerfamiljshus.

Att införa besiktning av OVK innebär med andra ord att införa regelbundna kontroller av ventilationssystem för att förbättra inomhusmiljön för alla som vistas eller bor i fastigheterna. OVK syftar också till att skydda själva fastigheten mot skador, exempelvis som en följd av fukt och mögel. Vad många inte vet är att OVK är reglerat i plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen.

Anlita oss för OVK i Stockholm, Uppsala, Gävle och Västerås

Vi erbjuder professionell och kostnadseffektiv OVK i Stockholm och Uppsala samt i Gävle och Västerås. Önskar du hjälp på annan plats är du välkommen att höra av dig till oss, vi är inte omöjliga. Vi hjälper huvudsakligen BRF, kommersiella fastighetsägare och privatpersoner med OVK-besiktning.

För att kunna planera för en OVK kring den byggnad som ska besiktigas behöver vi en del information för att kunna utföra arbetet på ett korrekt sätt. Är du intresserad av att boka en OVK-besiktning rekommenderar vi därför att du ger oss följande information:

  • Namn på fastighetsägaren
  • Fastighetsbeteckning
  • Fastighetens adress samt ort
  • Ventilationssystemet som finns i fastigheten
  • Antalet lägenheter som avses
  • Uppgifter till kontaktperson samt kontaktuppgifter
  • Övrig relevant information (exempelvis näringsverksamhet)

När vi mottagit din intresseanmälan återkommer vi snabbt med en tydlig offert för dig att förhålla dig till. Denna är såklart inte bindande på något sätt, utan du väljer själv om du ska godkänna den.

KUNDBETYG: 4.5/5

Vi har anlitat Franska Bukten för att vi behövde hjälp med BRF-ventilation. Snabba besked, snabba åtgärder och trevligt bemötande. Vi är helt nöjda och har återkommit med andra uppdrag till dom.

Anne-Marie R.

Kunniga, pålitliga och ödmjuka. De ser till kundens bästa och inte till deras egen vinst.

Ann E.

Utmärkt bemötande, proffsigt agerande och ett bra jobb utfört av kompetenta personer, stort tack!

Christer B.

Snabbt svar, tydlighet, vänlighet, personligt tilltal. Tjänst tillsyn av undercentral samt energideklaration. Hög kvalitet på efterföljande rapport. Gäller även rapport efter tillsyn.

Annika S.

Vår Brf föreningen anlitade Franska Bukten för att genomföra en fullödig OVK-undersökning av husen i vårt kvarter. Vi tycker att bemötandet, utförandet och uppföljningen ifrån Franska Bukten har levt upp till de förväntningar vi hade.

BRF Mälarbranten.

Duktiga och kompetenta tekniker, hjälper oss med OVK sedan flera år tillbaka. Vi är mycket nöjda med Franska bukten!

Misha I.

Vi begärde en OVK för vår BRF. Franska bukten var jätteflexibla vad gäller tidpunkt och möjlighet att köra på kvällstid, för att slippa samla in nycklar. Sen kontrollen snabbt och vi fick ett utförligt protokoll omgående. Rekommenderas varmt.

Stina C.

Bra kontakt och respons vid behov av hjälp. Tjänster: OVK-besiktning som senare ledde till konsulthjälp vid upphandling av entreprenör för åtgärdande av brister efter OVK samt konsulthjälp vid upphandling av entreprenör vid renovering av ventilations- och rökkanaler. Fungerat som bollplank under arbetets gång samt utfört besiktning. Arbetet har varit till full belåtenhet.

Åke E.

Håller vad de lovar och har levererat i tid.

Elisabeth T.